Zamów towar: Zamów     Sprawdź ceny: Cennik

ekomix_small

Ekomix

CENA: 800 PLN

EKOMIX

Ekogroszek Ekomix jest specjalnie dobraną mieszanką słabszego ekogroszku czeskiego z wysokoenergetycznym polskim ekogroszkiem. Proporcje zostały tak dobrane, aby ekogroszek miał bardzo małą spiekalność, przez co bardzo ładnie się wypala. Odpowiada on wszystkim wymogom stawianym przez producentów pieców z paleniskiem retortowym. Eko groszek EKOMIX dostępny jest luzem ( na zamówienie) i konfekcjonowany w workach po 25 kg.


Parametry spalania:

• wymiary ziarna - 8 -25 mm
• wartość opałowa - > 26 MJ/kg
• zawartość popiołu – 4 - 6 %
• spiekalność poniżej - 0-5 Ri
• zawartość siarki -< 0,4 %

Ekogroszek Centrum zapewnia Państwu również węgiel workowany:

• spakowany w worki po 25 kg, każdy worek jest ważony z dokładnością do 0,3 kg,
• worki foliowe – oddychające lub polipropylenowe,
• węgiel przechowywany jest pod zadaszeniem, w suchym miejscu,
• węgiel przygotowany do wysyłki spakowany jest na palecie typu Euro. Tona węgla to 40 worków ułożonych na palecie i ostreczowanych ( owiniętych folią), ułatwia to transport oraz przechowywanie węgla u Klienta.

Cena zawiera podatek VAT i jest ceną dla podmiotów zwolnionych z akcyzy, do których zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2008r. o Podatku Akcyzowym z późniejszymi zmianami, należą:

- Art. 31a.2 pkt 3 – Wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*

- Art. 31a 2 pkt 6 – W pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie

Dla pozostałych podmiotów naliczana będzie akcyza w wysokości 30 zł 46 gr. netto do każdej tony.